Algemene voorwaarden Empower TC

Privacy

Empower Training & Coaching kan de volgende soorten persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken:

  • Informatie die u ons verstrekt met het oog op het verwerken van een zakelijke transactie
  • Informatie die u ons verstrekt via contactformulieren of externe downloads zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres en bedrijf om informatie over onze software of services op te vragen.
  • Waar toegestaan, kan Empower Training & Coaching informatie verzamelen over bepaalde personen en bedrijven, verkregen door andere partijen. Dit helpt ons om onze administratie up to date te houden, uit te breiden en te analyseren. Maar ook om nieuwe klanten te identificeren en producten en diensten aan te bieden die voor u van belang kunnen zijn.

Empower Training & Coaching kan uw persoonlijke gegevens gebruiken om:

  • Uw aanvraag te verwerken, voor wat betreft onze software of services, inclusief het downloaden van white papers.
  • Uw verklaringen, facturen, of betalingen te verzamelen of naar u op te sturen
  • U relevante marketingberichten zoals e-mailnieuwsbrieven, marketinginformatie, aanbiedingen over diensten aan te bieden. Alles volgens de nieuwe wetten of wanneer dit door u is aangevraagd.

Andere websites

Onze website bevat links naar andere websites, dit kunnen onze klanten, partners, YouTube-video’s of andere websites zijn. Ons privacybeleid is alleen van toepassing op de Empower Training & Coaching websites. Dus wanneer u deze links naar andere websites gebruikt, dient u ook hun privacybeleid te raadplegen als u volledig op de hoogte wilt zijn van hun privacybeleid.

Cookies

Wanneer u de Empower Training & Coaching website bezoekt, wordt er een klein bestand op de harde schijf van uw computer geplaatst. Deze zogenoemde Cookies maken de website(s) van Empower Training & Coaching nuttiger, door informatie over uw voorkeuren op te slaan. Dit maakt het in de toekomst makkelijker voor u om in te loggen en de website(s) te gebruiken. Cookies identificeren een internetgebruiker niet persoonlijk, maar de computer van een gebruiker wordt wel geïdentificeerd.

De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar als u dat wilt, kunt u uw browser instellen om te voorkomen dat cookies automatisch worden geaccepteerd. Open de ‘help’-sectie van uw browser, waarin de verschillende opties voor het omgaan met cookies worden uitgelegd. Als u cookies uitschakelt, hebt u mogelijk geen toegang tot alle functies op de onze websites.

Voor de algemene voorwaarden van cookie’s, Klik hier.

Empower Training & Coaching websites kunnen cookies verstrekken voor deze doeleinden:

  • Analyse – Wij optimaliseren graag de website door de gebruikers te volgen op de website, en hierdoor de gebruikerservaring te verbeteren.
  • Het opslaan van uw eerder ingevulde formulieren – dit om tijd te besparen bij het invullen van nieuwe formulieren.
  • Het laten zien van onze advertenties wanneer u andere websites bezoekt.

Sociale media

Onze website heeft knoppen (zogenaamde widgets) voor het delen van sociale media die worden gehost door een derde partij genaamd ‘Addthis’. Deze knoppen kunnen uw IP-adres verzamelen, welke pagina´s u bezoekt en kunnen ook een cookie instellen op uw computer om de juiste functionaliteit mogelijk te maken. Uw interactie met deze functies wordt beheerst door het bedrijf dat deze functies levert. Voor meer informatie hierover bezoekt u de webpagina van het desbetreffende bedrijf.

Google Analytics

We volgen de pagina’s die u bezoekt via Google Analytics. We verzamelen geaggregeerde gegevens om te controleren hoe onze website functioneert en hoe we uw online-ervaring kunnen verbeteren.

We slaan analytische gegevens van onze bezoekers op via Google Analytics ter verbetering van onze diensten. Daarbij kunnen locaties en ip adressen geregistreerd worden. Het privacybeleid van Google is in te zien op: www.google.com/privacypolicy.html.

Remarketing van Google AdWords

Empower Training & Coaching gebruikt de remarketingservice van Google AdWords om te adverteren op externe websites. Onze website bezoekers krijgen hierdoor alleen de juiste advertenties te zien. Alle verzamelde gegevens worden gebruikt in overeenstemming met het privacybeleid van Google. U kunt uw persoonlijke voorkeuren aanpassen met behulp van de pagina Google Ad-voorkeuren. Ook kunt u zich hier volledig afmelden voor deze speciaal op uw interesses afgestelde advertenties.

Gebruik van de Facebook Pixel

Empower Training & Coaching gebruikt de Facebook Custom Audience Tool om uw gedrag op Facebook te volgen. Facebook koppelt uw e-mail adres aan een uniek nummer, dat gebruikt wordt om u de best passende advertenties te tonen. Hierdoor zijn we beter in staat om u een optimale dienstverlening te bieden. We delen uiteraard geen persoonlijke informatie met andere partijen.

Veiligheid

Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt, blijft veilig en vertrouwelijk. Empower Training & Coaching zal uw informatie niet delen met andere bedrijven. We volgen de industriestandaarden om de aan ons verstrekte informatie te beschermen. We slaan al uw informatie veilig op, zowel tijdens verzending en nadat we gegevens hebben ontvangen. Dit beschermt uw gegevens tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. We kunnen echter niet garanderen dat we elk risico van misbruik van uw persoonlijke gegevens door anderen met kwade opzet kunnen uitsluiten. Bewaar uw eigen inloggegevens op een veilige plek en neem onmiddellijk contact met ons op als u een ongeautoriseerd gebruik van uw wachtwoord of een andere inbreuk op de beveiliging constateert.

We kunnen uw persoonlijke informatie en / of gebruikersinformatie vrijgeven als ons daarom wordt gevraagd door de politie of enige andere regelgevende of overheidsinstantie die verdachte illegale activiteiten onderzoekt.

Updates voor dit beleid

Empower Training & Coaching kan dit privacybeleid bijwerken door een nieuwe versie op deze website te plaatsen, voor de meest recente versie van ons beleid bezoekt u onze website.


Algemene voorwaarden Empower Training & Coaching

Artikel 1: Betaling

Alle lidmaatschappen dienen vooraf te worden voldaan, hetzij contant dan wel per bank, dan wel per automatische betaling. Of bij afspraak elke keer 4 weken.

Artikel 2: Automatische betaling

Alle voorwaarden en prijzen die gelden bij automatische betaling per machtiging zijn gebaseerd op een abonnementsovereenkomst van minimaal 4, 12, 26 of 52 weken. Tussen de 2-4 weken voor sluiting van het traject zal er een gesprek plaatsvinden om te zien wat de vervolg stappen zijn na het traject. Tussentijdse stopzetting van het abonnement is niet mogelijk. Automatische betalingen geschieden altijd bij vooruitbetaling per de maandag van de eerste volledige 4 weken.

Artikel 3: geheimhouding

Coachgesprekken en informatie die gedeeld worden door en via Empower training en coaching. Het is verboden deze informatie op welke manier dan ook met derden direct of indirect te delen. Deze geheimhoudingsplicht geldt zowel tijdens als na afloop van mijn deelname.

Artikel 4: toegang

Trainingen en coachgesprekken zijn op afspraak. Of je hebt een afspraak met de gemaakte locatie/ centrum om te trainen.

Artikel 5: Tijdelijk stopzetten van het abonnement

Tijdelijk stilleggen van het abonnement is uitsluitend mogelijk indien een schriftelijk verzoek wordt ingediend bij de trainer voorzien van een verklaring van dokter of therapeut, waaruit blijkt dat op medische gronden het beoefenen van een bepaalde sport niet mogelijk is. Na goedkeuring van Empower Training & Coaching zal uw abonnement tijdelijk worden stop gezet, met een maximum van 12 weken. Aan het einde van de abonnementsperiode wordt de opgenomen periode omgezet in een tegoed aan trainingsweken, gelijk aan het aantal trainingsweken van de non-actief periode. De betalingsverplichting blijft in het geval van een tijdelijke stopzetting ongewijzigd.

Artikel 6: Abonnementen

Het abonnement wordt afgesloten voor een bepaalde tijd. Rechten uit hoofde van lidmaatschappen zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Artikel 7: Veiligheid en aansprakelijkheid

Empower Training & Coaching is niet aansprakelijk voor diefstal en/of verlies van persoonlijke eigendommen in en rond de locatie. Eventuele gevonden voorwerpen kunnen bij de receptie worden afgehaald. U dient zich ervan bewust te zijn dat het uitoefenen van sport risico’s met zich meebrengt. Eventuele schade en de daaruit voortvloeiende kosten, die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport tijdens de lessen kan ontstaan, wordt voor eigen risico genomen. U vrijwaart Empower Training & Coaching voor alle aanspraken van uzelf en van derden ten deze. Bij onweer en slecht weer bent u zelf aansprakelijk.

Artikel 8: Orde en instructievoorschriften

Elk handelen, nalaten of gedrag van een lid, of bezoeker van Empower Training & Coaching, in strijd met een of meer bepalingen die reglement en/of andere handelingen, welke de naam van Empower Training & Coaching kunnen benadelen, geeft Empower Training & Coaching en/of diens vertegenwoordigers het recht met onmiddellijke ingang het lidmaatschap als ontbonden te beschouwen en de betrokkene(n) de toegang tot de lessen te ontzeggen, zonder dat dit recht leidt tot restitutie van lidmaatschapsgeld. U dient zich te houden aan de door Empower Training & Coaching gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline. Bij overtreding van deze instructies en/of reglementen is Empower Training & Coaching gerechtigd u de toegang tot de lessen te ontzeggen en het abonnement per direct te beëindigen, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van de abonnementskosten of teruggave. Empower Training & Coaching heeft te allen tijde het recht om uw toegangsbewijs/lidmaatschapskaart te controleren.

Artikel 9: Openingstijden

Empower Training & Coaching en/of diens vertegenwoordigers behouden zich het recht om het lesrooster periodiek of permanent te wijzigen indien zij dit noodzakelijk acht. Tevens kunnen zij de lessen en de locatie op erkende feestdagen, de gehele dag of een gedeelte van de dag sluiten of laten vervallen.

Artikel 10: Kledingvoorschriften

In de sportruimtes en tijdens de lessen dient u te allen tijde in correcte sportkleding gekleed zijn. Het dragen van schone sportschoenen in de fitnessruimte is verplicht. In de fitnessruimte is het gebruik van een handdoek ook verplicht.

Artikel 11: Overige bepalingen

Empower Training & Coaching behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment af te wijken van de tarieven op de website en de bepalingen in alle voorwaarden met dien verstande dat eventuele prijsverhogingen steeds zullen ingaan na afloop van het lopende abonnement. Tevens dient elk lid op de hoogte te zijn van deze algemene voorwaarden van Empower Training & Coaching. Alle gevallen en/of situaties, waarin deze algemene voorwaarden niet voorziet, worden uitsluitend door Empower Training & Coaching beoordeeld en beslist.

Artikel 12: Social media

Empower Training & Coaching heeft toestemming en mag ten alle tijden foto’s en video’s gerelateerd aan en met Empower Training & Coaching plaatsen op  de verschillende social media kanalen zoals: Faceook, instagram, linkedin, youtube en de website.  En heeft toestemming om succesverhalen te (re)posten op de hierboven genoemde social media kanalen of te laten weergeven op de website.

artikel 13: Addendum

Het addendum is alleen van toepassing wanneer dit is besproken met de deelnemer

In dit addendum worden afspraken vastgelegd met de betrokken partijen , deelnemer en trainer(s) Empower training en coaching. Onder deze afspraken komen van beide partijen een handtekening te staan.

Contact

Als u contact wilt opnemen met Empower Training & Coaching over een aspect van ons privacybeleid, gebruikt u ons contactformulier.